Интерактивен урок – ,,Зависимости. Наркотици“

На 30.01.2023 г. доброволците на БМЧК при СУ,,Л. Каравелов“ – гр. Несебър проведоха интерактивен урок на тема ,,Зависимости. Наркотици“ в ЧК в 9б клас. Младите червенокръстци запознаха деветокласниците с резултатите от предварително проведена анкета по темата с 12а, 12б и 12в клас. С видеофилма ,,Наркотици – Разказ от другата страна на зависимостта“, интересна дискусия и презентация, те се постараха да докоснат своите връстници за опасностите и последствията от употребата на наркотици. Занятието приключи с хубави послания, отрчащи дрогата и утвърждаващи здравословния и смислен начин на живот.

Споделяне