Дигитална раница

На 24.02.2023 г. /петък/ се проведоха срещи на преподавателите от гимназиален етап и прогимназиален етап на СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, на които съответно Мария Димитрова и Галя Савова ги запознаха с безплатната национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“. Представена беше презентацията „Консорциум „Дигитална раница“, чрез която се запознаха с:
> Основната цел на проекта, а именно отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение.
> Основните характеристики на платформата „Дигитална раница“:
– Богат набор от дигитално образователно съдържание
– Каталог на образователни ресурси със свободен достъп
– Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи
– Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място
– Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик
– Платформата е напълно безплатно за учителите и учениците
– Лицензи за MozaBook осигурени от министерството в рамките на проекта за цялата образователна система и достъпни посредством техните @edu.mon.bg акаунти
> Предстоящите дейности за учители:
– Учителите ще получават заплащане за всеки разработен от тях и публикувано за национално ползване авторско интерактивно образователно съдържание (урок)
– Обучение на 6200 учители в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес
– Обучение на 12 000 учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ

Споделяне