Национален кръг на олимпиадата по физика

От 21 до 23 април 2023 г., РУО–град София и 145 ОУ „Симеон Радев“ бяха домакини на 55-тото издание на Националния кръг на олимпиадата по физика. Право на участие имаха допуснатите с протокол на Националната комисия 120 ученици от цялата страна, класирани на първите места в областния кръг на олимпиадата по физика 
Мая Минкова от VIII б клас участва във втора възрастова група и бе удостоена с Грамота за участие от Министерство на образованието и науката.

Споделяне