Награда „Вярната посока“

На 01.06.2023 г. в Бургаския свободен университет се състоя церемония по връчване на награди на ученици  от област Бургас за постигнати високи резултати в образователния процес „Вярната посока“. Наградата е утвърдена със Заповед № РД-06-377/01.06.2023 г. от Началника на Регионалното управление на образованието – Бургас, госпожа Петя Петрова.

       Почетни гости на събитието бяха госпожа Мария Ценова, заместник-областен управител за област Бургас, проф. д-р Мария Алексиева – заместник-ректор на Бургаски свободен университет, проф. д-р Румяна Папанчева – ръководител на катедра „Педагогика и методика на обучението“ в университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, проф. Маруся Любчева – почетен професор в университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, господин Васил Едрев – кмет на община Айтос, и господин Тодор Дамянов – заместник-кмет  на община Созопол.

    Сред много емоции и житейски истини, наградите си получиха 6 отбора и 83 ученици от община Бургас, община Несебър, община Карнобат и община Айтос, спечелили призови места на  международни и национални състезания и олимпиади.

       По време на събитието бе създадената възможност за споделяне на  мислите и мечтите  на учениците в блиц интервюта, които ще бъдат популяризирани сред техни връстници.

Споделяне