Дискусионна среща на на ученици с представители на Районен Съд Несебър

На 16.10.2023г., ученици от IХа и IХб клас на СУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър взеха участие в дискусионна среща на тема „Опасностите, които крие трафика на хора”. Проявата бе по повод Европейският ден за борба с трафика на хора. Организатор на тематичното събитие бе Районен съд – гр.Несебър. По време на срещата, съдия Мария Берберова-Георгиева разясни на учениците признаците и причините за съществуването на трафик на хора, и предпоставките за уязвимост. Дефинирани бяха рисковите групи от хора, към които най-често е насочено вниманието на трафикантите и техните черти. Подрастващите се запознаха със случаи от практиката на магистрата по наказателни дела, свързани с жертви на трафик, както и с наказанията, които предвижда Наказателния кодекс на РБългария за този вид престъпления. В края на дискусията, съдия Берберова даде съвети на учениците как да се предпазят и към кого да се обърнат в случай, че попаднат в мрежата на трафикантите.

Европейският ден за борба с трафика на хора- 18 октомври, е обявен през 2007 година по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини. За пета поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

Трафикът на хора е престъпление, което потъпква основните човешки права и се определя като съвременна форма на робството. Информираността за рисковете може да предпази много хора. Инициативите на Районен съд – гр.Несебър продължиха на 23.10.2023г. със симулиран наказателен процес с участието на ученици от IХв клас на СУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър по казус, свързан с нанасяне на средна телесна повреда по хулигански подбуди и държане на наркотични вещества. При пристигането им в съда, учениците посетиха гражданско и наказателно деловодство, където бяха запознати с видовете дела, които се разглеждат в институцията. В процеса взеха участие прокурор Георги Кирков от РП-Бургас, ТО-Несебър и адв.Антон Желев от АК-Бургас, които разясниха на учениците ролите на прокурора и адвоката в досъдебното и съдебното производство, както и ролята на съдията. Дискутирани бяха видовете доказателства, които се събират в хода на наказателното производство, както в подкрепа на обвинението, така и в подкрепа на защитата. При изготвяне на присъдата младите „магистрати“ проявиха строгост към подсъдимия, като му наложиха наказания лишаване от свобода, което да изтърпи във Възпитателно училище – Интернат и глоба. В края на срещата Председателят на Районен съд – гр.Несебър съдия Мария Берберова-Георгиева пожела на младежите никога да не се срещат в съдебната зала, а те добавиха – освен като работещи в институцията.

Споделяне