Финансова помощ за записаните в I-ви и VIII-клас

Всички семейства, чийто деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“.
Пълния текст на писмото можете да намерите тук:

Споделяне