Педагогически съветникг-н Данаил Бостанджиев
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Социално консултиране и психология
Университет: БСУ
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2021 г.
Длъжност: Педагогически съветник