Ръководствог-жа Ева Зивилдиева
Образование: Магистър
Специалност: Математика и информатика
Универитет: ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – 1995 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2010 г.
Длъжност: Директор
Приемни дни:
Понеделник 13:00 – 15:00
Сряда 10:00 – 12:00
тел.: 0554 / 4-23-30


г-жа Наталия Антонова
Степен на образование: Магистър
Специалност: ПНУП
Университет: ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий“ – 2001 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2009 г.
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
тел.: 0554 / 4-51-83


г-жа Ваня Митева
Образование: Магистър
Специалност: История и география
Университет: ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – 2001 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2001 г.
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
тел.: 0554 / 4-51-83


г-жа Стоянка Добрева
Образование: Магистър
Специалност: Контрол и анализ на фирмената дейност
Универитет: СА ”Д. Ценов” – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1998 г.
Длъжност: Заместник-директор по административно-стопанската дейност
факс / тел.: 0554 / 4-28-49