Ръководствог-жа Ирина Велкова
Образование: Магистър
Специалност: Химия
Универитет: ПУ ”Пайсий Хилендарски” – 1990 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1994 г.
Длъжност: Директор
тел.: 0554 / 4-23-30


г-н Панайот Симеонов
Образование: Магистър
Специалност: История и български език
Универитет: ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – 1982 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1992 г.
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
тел.: 0554 / 4-51-83


г-жа Ева Зивилдиева
Образование: Магистър
Специалност: Математика и информатика
Универитет: ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – 1995 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2010 г.
Длъжност: Заместник-директор по учебната дейност
тел.: 0554 / 4-51-83


г-жа Стоянка Добрева
Образование: Магистър
Специалност: Контрол и анализ на фирмената дейност
Универитет: СА ”Д. Ценов” – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1998 г.
Длъжност: Заместник-директор по административно-стопанската дейност
факс / тел.: 0554 / 4-28-49