Обществен съвет

7-членен ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ Е СЪЗДАДЕН В СУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – НЕСЕБЪР

На събранието бе решено изборът на Обществения съвет да стане с тайно гласуване, а броят на членовете му да бъде 7 За представител на финансиращия орган – Община Несебър от кмета на общината бе назначен Иван Гургов
След тайното гласуване бяха избрани и останалите членове:
1. Елена Петева – председател
2. Драганка Бичкиджиева
3. Мария Ганчева
4. Веселина Колешова-Бабева
5. Катерина Стойкова
6. Петя Николова
Обявени бяха и резервните членове – Любима Карачева, Ивелина Димитрова, Катерина Митева и Костадинка Славова – представител на Общината