Прием на ученици в I клас

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър!
Уведомяваме ви, че всички заявления, придружени с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в ДГ са разгледани и одобрени. Последващи действия не са необходими, автоматично децата са записани в 1 клас за учебната 2024/2025 г.
Законът за защита на личните данни ни ограничава в публикуването на лични данни,  поради това не можем да публикуваме списъците на учениците.
На 02.09.2024 г. класните ръководители на съответните първи класове ще се свържат с вас, за да ви уведомят за датата на предстоящата родителска среща, на която ще получите комплекта учебници и учебни тетрадки и необходимите документи за началото на учебната година.
Служебните бележки, необходими за отпускане на еднократна помощ, можете да получите от 24.06.2024 г. в училище.
Колективът на СУ „Любен Каравелов“ ви пожелава приятно и спокойно лято!

Подаване на заявления от 29.04.2024 г. до 31.05.2024 г.
Необходими документи:
1. Заявление
2. Адресна регистрация
3. Акт за раждане (само за справка)
4. Удостоверение за завършване на ДГ (след получаване от ДГ, най- късно до 03.06.2024 г.)

Резултати от 1 класиране: 05.06.2024 г.