ЦОУДг-н Лъчезар Албов
Образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2017 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Веселина Кудева
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: Начална педагогика
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2017 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2017 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Екатерина Иванова
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: ПНУП
Университет: Бургаски свободен университет – 2001 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Силвия Жекова
Образование: Висше-магистър
Специалност: Детски и начален учител
Университет: РУ „Ангел Кънчев“ – 2020 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Лили Биджекова
Образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ 2020г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Елиз Ферад
Образование: Висше-бакалавър
Специалност: ПНУП
Университет: БСУ – 2021 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2021 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Диана Шиварова
Образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: „Проф. Д-р Асен Златаров“
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Теодора Борисова
Образование: Висше-бакалавър
Специалност: НУП с Испански език
Университет: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 2013 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Магдалена Жечева
Образование: Магистър
Специалност: ПНУП
Университет: БСУ – 2001 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Старши учител в ЦОУД


г-жа Ивелина Янчева
Образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: СУ “Свети Климент Охридски” 2021 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2021 г.
Длъжност: Учител в ЦОУДг-жа Милена Вангелова
Образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2021 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Маргарита Славова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2017 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2017 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Веселина Чавдарова
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: ПНУП
Университет: Бургаски свободен университет – 2020 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Павлина Гайдарова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Начален учител
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2017 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2016 г.
Длъжност: Учител в начален етап


г-жа Нина Делчева
Образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ – 1990 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Старши учител в ЦОУД


г-н Златко Петров

Образование: Висше-бакалавър
Специалност: НУП
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ – 1998 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2011 г.
Длъжност: Старши учител в ЦОУД


г-жа Карина Богданова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: Бургаски свободен университет – 2018 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2018 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа Велина Патева
Образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: 2019 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Учител в ЦОУД


г-жа София Наумова
Образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: Тракийски университет
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Начален учител / ЦОУД