ЗЗЛД

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование:  Средно училище „Любен Каравелов“

Булстат: 000042704

Адрес:  ул. „Любен Каравелов” № 1, гр. Несебър, обл. Бургас

Телефон:

Ел. поща:  nesebar_school@abv.bg

Интернет страница: https://sou-nessebar.org/

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов

пълноправен член на Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Ел. поща: office@dpo.bg

Тел: 02/492 0 112

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg