Преподаватели в прогимназиален етапг-жа Авлига Събева
Степен на образование: Магистър
Специалност: Българска филология
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ – 1991 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2010 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Таня Кехайова
Степен на образование: Магистър
Специалност: Българска филология
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ – 2001 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2015 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Милена Недялкова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: Педагогика на обучението по български език и френски език
Университет: РУ “Ангел Кънчев“ – 2007 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2017 г.
Длъжност: Учител


г-жа Ива Айгърова
Степен на образование: Магистър
Специалност: Български език и руски език
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ – 2011 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител


г-жа Росица Симова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: Педагогика; Учител по английски език 1-8 клас
Университет: СУ „Св. Климент Охридски“ – 2007г.; ШУ ”Епископ Константин Преславски” – 2012 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2008 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Здравияна Недялкова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: Английска филология
Университет: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – 1993 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2016 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Галина Банчева
Образование: Магистър
Специалност: Методика на чуждоезиковото обучение
Университет: СУ ”Климент Охридски”
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Учител


г-жа Пламена Иванова
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: ПНУП
Университет: „Проф. Д-р Асен Златаров“ – 2017 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител, начален етап


г-жа Николина Ганчева
Степен на образование: Магистър
Специалност: Математика
Университет: СУ ”Климент Охридски”
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2009 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Таня Георгиева
Степен на образование: Магистър
Специалност: Математика; Учител по математика и информатика
Университет: БСУ – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2017 г.
Длъжност: Учител


г-жа Мария Кудева
Степен на образование: Магистър
Специалност: Математика и информатика
Университет: ПУ “Паисий Хилендарски“ – 2006 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2018 г.
Длъжност: Учител


г-жа Мария Димитрова
Образование: Бакалавър
Специалност: Информатика и математика
Университет: ЮЗУ “Неофит Рилски” – 2009 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител


г-жа Иванка Писарова
Степен на образование: Магистър
Специалност: Учител по информатика и информационни технологии
Университет: БСУ – 2008 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител


г-жа Марияна Димова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: История и география
Университет: ШУ „Епископ Константин Преславски” – 2005 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2010 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Маргарита Костадинова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: История и география
Университет: ИНПУ “Любен Каравелов“ – 1988 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Златка Каменова
Степен на образование: Магистър
Специалност: История и география; „Психология“; „Учител по икономика“
Университет: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Учител


г-жа Соня Дамянова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: Химия и Физика
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ – 1998 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1997 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Мария Банова
Образование: Магистър
Специалност: Химия
Университет: „Проф. Д-р Асен Златаров“ – 1986 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 01.09.2021 г.
Длъжност: Учител


г-жа Весела Велкова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: Стокознание
Университет: ИУ Варна – 2011 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2015 г.
Длъжност: Учителг-жа Гергина Нейчева
Степен на образование: Магистър
Специалност: Педагогика на обучението по музика
Университет: ВСУ „Черноризец Храбър“– 2008 г.; Тракийски Университет – 2010 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2016 г.
Длъжност: Учител


г-н Валентин Драгоев
Образование: Бакалавър
Специалност: Български език; Немски език;
Изобразително изкуство
Университет: УИ “Любен Каравелов” – 1981 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2015 г.
Длъжност: Старши учител


г-н Георги Петрушев
Степен на образование: Магистър
Специалност: Физическо възпитание и спорт в училище
Университет: ШУ „Епископ Константин Преславски“ – 2010 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2012 г.
Длъжност: Учител


г-н Димитър Момчилов
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ – 2013 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2013 г.
Длъжност: Учител