Преподаватели в гимназиален етапд-р Недялка Попова
Образование: Доктор на науките
Специалност: География
Университет: СУ “Свети Климент Охридски” – 1988 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1997 г.
Длъжност: Главен учител


г-жа Златина Бахова
Степен на образование: Магистър
Специалност: Българска филология
Университет: СУ “Свети Климент Охридски” – 1995 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Старши учител


г-жа Мирослава Горенова
Степен на образование: Бакалавър
Специалност: Българска филология
Университет: “Професор д-р Асен Златаров” – 2020 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Учител


г-н Петко Божилов
Образование: Магистър
Специалност: Английска и руска филология
Университет: ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – 1989 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Старши учител


г-жа Мария Колева
Образование: Магистър
Специалност: Английска филология
Университет: ШУ ”Епископ Константин Преславски” – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1997 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Силвия Чолакова
Образование: Магистър
Специалност: Английска филология
Университет: ПУ ”Паисий Хилендарски” – 2005 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Старши учител


г-жа Мариета Симеонова
Образование: Магистър
Специалност: Английка филология
Университет: СУ ”Климент Охридски”
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Старши учителг-жа Ирена Божилова
Образование: Магистър
Специалност: Руска филология
Университет: ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – 1989 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Главен учител


г-жа Станислава Калофорова
Образование: Магистър
Специалност: Руска филология
Университет: ПУ “ Паисий Хилендарски“
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Учител


г-жа Виктория Гайдова

Образование : Магистър
Специалност: Математика
Университет: ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” – 2023 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Учител


г-жа Румяна Жекова

Образование: Магистър
Специалност: Математика, Физика, Информационни технологии
Университет: ПУ “Пайсий Хилендарски” – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2005 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Павлина Янева
Образование: Магистър
Специалност: Информатика
Университет: БСУ – 2000 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2000 г.
Длъжност: Старши учител


г-жа Галина Савова
Образование : Магистър
Специалност: Информатика
Университет: БСУ – 2000 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Старши учител


г-н Николай Колев
Образование : Магистър
Специалност: Математика и информатика
Университет: ШУ “Епископ Константин Преславски“ – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1998 г.
Длъжност: Ръководител на направление ИКТ


г-жа Диана Табакова
Образование: Бакалавър
Специалност: История и психология
Университет: Проф. д-р “Асен Златаров” 2019 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител


г-жа Тодорка Желева
Степен на бразование: Магистър
Специалност: Българска филология
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ 2022 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2022 г.
Длъжност: Учител


г-жа Екатерина Пеева

Образование : Бакалвър
Специалност: Психология
Университет: ВСУ “Черноризец Храбър” – 2012 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител


г-н Нехат Хамит
Образование: Бакалавър
Специалност: Математика, Физика, ФВС
Университет: ИПУ “Дочо Михайлов” – 1988 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2020 г.
Длъжност: Учител


г-жа Мая Илиева-Петкова

Образование: Магистър
Специалност: География и биология
Университет: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 2008 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2021 г.
Длъжност: Учител


г-жа Стела Христова
Образование : Магистър
Специалност: Изобразително изкуство
Университет: ШУ “Епископ Константин Преславски“ – 2018 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2021 г.
Длъжност: Учител


г-н Илиян Дуков

Образование: Магистър
Специалност: Педагогика на обучението по ФВС
Университет: ШУ ”Епископ Константин Преславски”
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Учител


г-н Красимир Бакалов

Образование: Висше
Специалност: Треньор ;учител по ФВС
Университет: НСА “Васил Левски”
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от
Длъжност: Учител