Администрация


г-жа Ирина Менчева
Главен счетоводител
тел.: 0554 / 4-51-53

г-жа Росица Димова
Личен състав
тел.: 0554 / 4-57-25