Преподаватели в начален етапг-жа Пламена Иванова
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: ПНУП
Университет: „Проф. Д-р Асен Златаров“ – 2017 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Учител, начален етап


г-жа Пепа Радева-Георгиева

Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ПУ “Паисий Хилендарски“ – 1996 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2013 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Пенка Ганчева
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий“ – 1993 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1996 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Галя Николова

Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: СУ “Св. Климент Охридски“ – 2012 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2013 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Ваня Хараламбова
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: НУП
Университет: ПУ “Паисий Хилендарски“ – 2003 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2006 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Теофана Дечева
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ПУ “Паисий Хилендарски“ – 1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1992 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Радостина Неделчева
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
Университет: ШУ „Епископ Константин Преславски“ – 1988 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1996 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Жана Щерева
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
Университет: СУ “Св. Климент Охридски“
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2015 г.
Длъжност: Учител, начален етап


г-жа Лилия Христова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Начална училищна педагогика
Университет: ПУ “Паисий Хилендарски“ – 1995 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1996 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Елка Пчеларова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУПЧЕ, ПНУП, Информатика и ИТ
Университет: ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий“ – 2006 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2004 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Мария Тальокова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2016 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2017 г.
Длъжност: Учител, начален етап


г-жа Екатерина Ташева
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски“ –
1997 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1994 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Севдалина Трендафилова
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: ПНУП
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ –
2005 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2010 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Димитрина Стоянова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Начална педагогика
Университет: ПУ “Паисий Хилендарски“ – 1996 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1998 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Дияна Димитрова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий“ – 1992 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2010 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Виолета Сукнарова
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: НУП
Университет: Институт за детски и начални учители – 1984 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1986 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Станка Попова

Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ШУ “Епископ Константин Преславски“ – 1993 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1991 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Стоянка Велева
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: ПНУП
Университет: Бургаски свободен университет – 1998 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1998 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Сотирка Петрова
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: НУП
Университет: ШУ “Епископ Константин Преславски“ – 1989 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1989 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Наталия Антонова

Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: ПНУП
Университет: ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий“ – 2001 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2009 г.
Длъжност: Главен учител, начален етап


г-жа Ванина Тулева
Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: Начална педагогика
Университет: ПУ „Паисий Хилендарски” – 1998 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 1995 г.
Длъжност: Старши учител, начален етап


г-жа Елена Кулева
Степен на образование: Висше-магистър
Специалност: Начален учител и английски език
Университет: „Проф. д-р Асен Златаров“ – 2007 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2018 г.
Длъжност: Английски език, начален етап


г-жа Десислава Цветанова

Степен на образование: Висше-бакалавър
Специалност: НУПЧЕ
Университет: РУ ”Ангел Кънчев” – 2016 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2019 г.
Длъжност: Английски език, начален етап


г-н Милчо Янчев
Образование: Висше-магистър
Специалност: ФВС в училище
Университет: ШУ ”Епископ Константин Преславски” – 2018 г.
В екипа на СУ „Любен Каравелов“ от 2018 г.
Длъжност: Учител по ФВС