Прием на ученици след завършен VII клас

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2024 / 2025 г.

Необходими документи при записване:
Свидетелство за основно образование – оригинал
Медицинско свидетелство (за паралелка Рекламна графика)