Открит урок по история и цивилизации

На 15 април 2024 г. се проведе открит урок по история и цивилизации. Темата на урока: Промяната в политическата система (1944-1947).
В урока участваха ученици от VII “в” клас при СУ „Любен Каравелов” под ръководството на Марияна Димова – учител по история и цивилизации. По време на урока бяха използвани: интерактивни методи, дидактически задачи, иновативни методи за „обучение чрез опит” и „учене чрез правене и преживяване”,както и ресурсите от електронния учебник на издателство „Просвета”.Основната цел при такъв тип урок е да се повиши интересът на учениците към родната ни история.
Учениците имаха за задача да споделят със своите съученици, спомени на техните близки за комунистическия режим.
На урока присъстваха гости и представители от ръководството на СУ „Любен Каравелов” гр. Несебър.

Споделяне