Екокод на СУ „Любен Каравелов“

Тази година училището ни се включи в програмата „Екоучилища“, която е съвместна инициатива на Девин ЕАД и Българско движение „Син флаг“ с подкрепата на МОСВ и МОН.
Една от стъпките, които трябваше да изпълни училището е да създаде свой собствен екокод.
Ученици и учители, участващи в екокомитета обсъдиха своите идеи и взеха решение за визията на екокода. Повлияни от местоположението на родния ни град, както и външната класна стая, с която училището разполага, решихме екокода да е на морска тематика. В него са включени три основни теми:

  • Вода – опазване на чистотата на водата, както и ползата от намаляване на потреблението ѝ;
  • Отпадъци и замърсяване – влиянието на отпадъците върху околната среда;
  • Биоразнообразие – опазване на биоразнообразието.
    Екокодът е под наслов: „Време е за промяна! Всяка малка стъпка се брои! Времето не е изтекло! Времето е СЕГА!“
    В изработването на екокода участваха ученици от 6 „б“, членове на екокомитета, техните родители и учители.
    За представянето на екокода беше изготвен клип. В него включихме снимки от работния процес, а за озвучение използвахме стихотворението „Красотата на Земята“, написано от Елена Емилова Георгиева – бивша възпитаничка на нашето училище.

Линк към видеото можете да намерите тук.

Споделяне