Прием в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
разпределението на учениците в паралелките за първи клас за учебната 2022-2023 г. е извършено. При желание можете да проверите в коя паралелка е записано детето Ви само на телефон 0554 / 4-57-25 (личен състав).

Директор: Ирина Велкова

Споделяне