Доброволците от БМЧК при СУ,,Л. Каравелов“-гр. Несебър проведоха обучение по Първа долекарска помощ в начален етап

Младежите от БМЧК проведоха обучение по превенция на инциденти и оказване на Първа долекарска помощ пред учениците от 4г клас с класен ръководител г-жа  Елка Пчеларова.                         Доброволците преминаха специализирано обучение и получиха сертификати за обучители на връстници по програмата„Хелфи“.                           С четвъртокласниците обхванаха темите по Първа долекарска помощ при:                       -ухапвания и ужилвания от насекоми;                                                                                             -кървене от носа;                                                                                                                          -гълтане на езика;                                                                                                                        -спиране на дишането и сърдечната дейност(сърдечен масаж).                                   Малчуганите проявиха висок интерес и активност по време на обучението.       С любопитство разгледаха чантата за оказване на първа помощ и разбраха предназначението на материалите в нея. Демонстрациите бяха направени на макет и ,,пострадал ученик“.  Малките ученици изявиха желание сами да направят сърдечен масаж. Търпеливо и професионално Славена, Пламена, Никола и Ивайло обясняваха правилата,поправяха грешките им, насърчаваха ги . Доброволците на БМЧК благодариха на децата и техния класен ръководител за споделеното занятие и си пожелаха нови срещи.

Споделяне