Стартира изграждането на „Морска класна стая“ в СУ „Любен Каравелов“

Предстои изграждането на открита класна стая в двора на СУ „Любен Каравелов“. Проектът предвижда обновяване на образователната инфраструктура чрез оборудване на „Морска класна стая“и „Зона за отдих“ в двора на училище „Любен Каравелов“ – гр. Несебър, както и „Информационен център за Черно море“ обособен в част от коридора на първия етаж от сградата, предназначен за учениците от начален етап и за групите от целодневна форма на обучение.

Образователният еко кът ще осигури условия за изнесено обучение, експериментална дейност, повишаване на екологичната култура на децата, както и за повишаване на познанията им за рибарската област. Предвижда се провеждането на изнесено обучение за морските видове от района, на което ще бъдат поканени лектори от местните рибари.

Откритата класна стая ще даде възможност още в най-ранна възраст учениците да имат досег с местните морски видове, за което ще се провеждат регулярни обучения в различни сезони, в зависимост от сезонното наличие на рибните ресурси. Учениците ще получат знания за устойчивия риболовен туризъм в рибарския район. Придобитите знания от децата ще са основа за израстването на подготвени местни предприемачи, възпитани да ценят, опазват и представят привлекателността на рибарската област.

Ще бъдат обособени три основни зони:

  • Открита „Морска класна стая“ – включва всички необходими условия за провеждане на образователен процес на открито – маси с пейки, учебна дъска, къщички за книги и др.
  • Зона за отдих – намираща се непосредствено до „Морската класна стая“, зоната за отдих ще осигури възможност на учениците да прекарват част от свободното си време. Те ще разполагат с пейки и подходящи спортни съоръжения.
  • Информационен център за Черно море“ – намиращ се в източния коридор на сградата. Образователният кът ще даде възможност на учениците да представят тематични изложби – рисунки, макети, експозиции, проекти и др. Планирано е и обособяването на видео център, предназначен за гледане на тематични филми и презентации.

Споделяне